Contact Us

Start Chat

Gmail

Mobile

Support 24/7

Other Payment Methods

Hình thức thanh toán qua ngân hàng

Lưu ý : Tỉ giá hiện tại là 22,2.
Nội dung chuyển khoảng : ghi tên fb của bạn.

Hình thức thanh toán qua Payoneer:
vuduynguyen8x@gmail.com