A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Uninitialized string offset: 0

Filename: primary/header.php

Line Number: 87

" class="img-circle" alt="User Image">

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Illegal string offset 'name'

Filename: primary/header.php

Line Number: 89

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Uninitialized string offset: 0

Filename: primary/header.php

Line Number: 89

Your Information

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: avatar

Filename: setting/change-account.php

Line Number: 95

" alt="user image">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: name

Filename: setting/change-account.php

Line Number: 96

Your Email :

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: email

Filename: setting/change-account.php

Line Number: 97

Change Information


- Nếu thay đổi email thì danh sách các page thuộc tài khoản cũ sẽ bị xóa và bạn cần load lại page của tài khoản mới.
-Trong trường hợp có những tiến trình đang ở trạng thái running mà bạn tiến hành thay đổi email thì nó vẫn chạy đến khi hoàn thành, nếu bạn đổi pass của tài khoản cũ tiến trình đó sẽ bị tạm dừng , khi đó bạn phải đổi lại email trước để config cho tiến trình tiếp tục.

This function is not ready